سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ماه گرهی
ماه اژدهایی Draconitic moon

 فاصله زمانی بین دو عبور ماه  از یک گره برابر با 27 روز و5 ساعت و6 دقیقه.

از آنجاییکه این کمیت در پیش بینی ماه گرفتگی کاربرد دارد ودر زمان قدیم تصور می شده که در این زمان ماه توسط یک اژدها بلعیده می شود نام اژدهایی  برای انتخاب شده است.

 

۷۶۶۱۱۶۲   پیاده سازی : کافه نورون