سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دوره ژولینی
Julian Epoch

روشی از بیان تاریخ به شکل سال وقسمتی اعشاری برای نمونه ۵/۱۹۹۵ .واحد آن سال ژولینی ۲۵/۳۶۵ روزی ومقیاس زمانی مورد استفاده نیز زمان دینامیکی گرانیگاهی(TDB) است.برای مثال مفید است که از دوره استاندارد که به شکل J2000.0  نوشته می شود در فهرستهای ستاره ای استفاده گردد.از حرف J  برای این استفاده می شود که با دوره بسلی که پیچیده تر بوده وتا قبل از سال 1984 استفاده می شده اشتباه نشود.دوره استاندارد به شکل زیر تعریف می شود:

J2000.0=2000 January 1.5=2000 january1  12h TDB

تاریخ دیگر دوره ها را می توان به کمک روابط بالا پیدا کرد.برای مثال J1999.0   دقیقا" ۲۵/۳۶۵ روز جلوتر است یعنی ۲۵/۱ ژانویه1999

 

 

۷۷۱۳۰۸۵   پیاده سازی : کافه نورون