سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

طیف جذبی
Absorption spectra

 طیفی از خطوط جذبی یا باندها که از عبور نور یک چشمه گرم از میان گازهایی که دمای آنها کمتر از دمای چشمه است بوجود می آید. طیف جذبی ویژگی خاص محیط جذب کننده نور است  در حالیکه طیف نشری ویژگی خاص چشمه نور به حساب می آید.خطوط جذبی به شکل خطوطی تیره در مقابل طیف پیوسته مشاهده می شوند.هر کدام از خطوط را می توان به ماده ای خاص واقع در مسیر نور از مبداء تامقصد ونه خود مبداء نسبت داد.

 

 

 

۷۷۰۵۳۶۸   پیاده سازی : کافه نورون