سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

طیف پیوسته
Continuum spectrum

طیف الکترومغناطیسی که نشاندهنده توزیعی از فوتونها با طول موجهای پیوسته می باشد.هیچ ناپیوستگی بصورت خطوط مجزای  جذبی یا نشری در آن وجود ندارد گرچه این خطوط می توانند خود را بر این طیف پیوسته تحمیل کنند.

 

۷۷۱۳۰۶۸   پیاده سازی : کافه نورون