سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

گویچه بوک
Bok Objects

گویچه (گلبول) بوک ،ابرهایی کوچک و تیره هستند که در زمینه روشن سحابیهای روشن یا توده های ستاره ای مشاهده می شوند.اینها همان لکه ابرهایی هستند که در حال ریزش گرانشی برای تبدیل شدن به ستاره هستند(البته در صورتیکه دارای جرم کافی باشند).تقریبا" گرد بوده وابعاد آنها در حدود یک سال نوری وجرم آنها در حد جرم خورشید  است.دمای گلبولهای بوک در حدود 15 درجه کلوین است.

B.J.BOK  نام ستاره شناسی آمریکایی آلمانی است که به آنها توجه کرد وآنها را بعنوان پیش ستاره معرفی کرد.

 

واژه مرتبط: تحول ستاره ها  اجرام هربیگ هارو   ابرهای مولکولی

منبع عکس: SAAO

 

۷۷۱۲۱۶۸   پیاده سازی : کافه نورون