سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستارگان رده O
O stars

دمای سطحی این دسته از ستارگان بین 30000 تا ۵۰۰۰۰درجه است.قویترین خطوط مربوط به هلیم یکبار یونیده و نیتروژن ،اکسیژن و کربن دوبار یونیده،خطوط بالمر مربوط به هیدروژن نسبتا" ضعیف(چونکه هیدروژن تقریبا" بطورکامل یونیده است)در طیف آنها قابل مشاهده است.بدلیل دمای بسیار بالا رنگ آنها آبی سفید است.

واژه مرتبط: رده بندی طیفی   

 

۷۷۰۵۴۰۵   پیاده سازی : کافه نورون