سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستارگان رده F
F stars

در ستارگان این رده طیف دارای خطوط هیدروژنی البته ضعیفتر از خطوط هیدروژنی در ستار گان رده A  بوده وخطوط فلزات خنثی مانند آهن وکرومیم شروع به خود نمایی می کنند.خطوط H  و K  مربوط به کلسیم در آنها وجود دارد.بطور کلی شدت خطوط اتمهای خنثی نسبت به اتمهای یونیده در این ستارگان کمتر است.

رنگ آنها زرد -سفید ودمای آنها بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ درجه است.از ستارگان رده A سرد تر واز ستارگان رده G  گرمتر هستند.

واژه مرتبط: رده بندی طیفی

 

۷۷۰۵۳۵۰   پیاده سازی : کافه نورون