سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستارگان رده G
G stars

ستارگان رده G  مانند خورشید سردتر از 6000 درجه بوده ومهمترین خطوط طیفی آنها، مربوط به آهن  ،خطوط (H  و K )یک باریونیده کلسیم ،سدیم ،منیزیوم وتیتانیوم به صورت یونیده وخنثی است.بدلیل وجود خورشید در این رده ،شناخته شده ترین گروه ستارگان به حساب می آیند.دمای آنها بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ درجه ورنگ آنها زرد است.

از ستارگان رده F  سرد تر واز ستارگان رده M  گرمتر می باشند.

ستاره آلفای قنطورسی هم در این دسته جای میگیرد.

واژه مرتبط: رده بندی طیفی   

 

۷۷۱۳۰۶۰   پیاده سازی : کافه نورون