سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

جدایی زاویه ای ماه
Elongation of moon

زاویه بین مراکز ماه و خورشید که راس آن چشم ناظر می باشد را جدایی زاویه ای مکان مرکزی ماه از خورشید می گویند.در زمان خورشید گرفتگی این زاویه صفر و در زمان ماه گرفتگی ۱۸۰ درجه می شود.اگر راس این زاویه را مرکز زمین در نظر بگیریم جدایی زاویه ای مبنای زمین مرکزی یا ژئوسنتریک خواهد داشت.

در مسائل رویت هلال نو بیشتر جدایی مکان مرکزی را ملاک قرارمی دهند.به عنوان مثال شرط تشکیل اولین هلال که به حد دانژون معروف است جدایی زاویه ای ۷ درجه مکان مرکزی ویا در حدود ۸ درجه زمین مرکزی می باشد که این اختلاف ناشی از اختلاف منظر روزانه مورد بحث در ستاره شناسی است.واضح است که با افزایش جدایی زاویه ای ودور شدن ماه از خورشید وضعیت رویت پذیری هلال بهتر می شود.

منبع : مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی

 

 

 

۷۰۹۵۶۶۱   پیاده سازی : کافه نورون