سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

هسته کهکشان فعال
Active galaxy nucleus (AGN)

 

از آنجائیکه انرژی بروندا د کهکشانهای فعال از هسته آنها تامین می شود کهکشانهای فعال با این نام هم شناخته می شوند.

 

۷۷۱۱۷۲۶   پیاده سازی : کافه نورون