سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تلسکوپ شکستی آکروماتیک
Achromatic telescope

نوعی تلسکوپ شکستی که عدسی اصلی آن از نوع آکروماتیک باشد.این عدسیها معمولا از دو تکه عدسی نازک با دو جنس متفاوت ساخته می شوند  تا حدودی خطاهای رنگی آنها تصحیح شده است.نوع با کیفیت تر این تلسکوپ که در آن عدسی اصلی از  سه تکه عدسی ساخته شده تلسکوپ آپوکروماتیک نام دارد. 

مزایا:

لوله بسته آنها باعث حفاظت اپتیکی می شود.سالها می توان از آنها بدون مشکل  ونیاز به تنظیم استفاده کرد.تصاویری باکیفیت وشفاف تولید می کنند.به دلیل نداشتن آیینه ثانویه انتخابی عالی برای رصد ماه سیارات ستاره های دوتایی بویژه در اندازه های بزرگ.نوع آپوکروماتیک آن تصاویری با کیفیت  پر کنتراست (با تضاد تصویر بالا)تولید می کند.

معایب: 

حجم هزینه اندازه وسنگینی بیشتری نسبت به دیگرطرحهای اپتیکی با اندازه معادل دارند.در مدلهای آکروماتیک خطای رنگی وجود دارد.عدسی های بزرگتر به سبب اثر گرانش سنگینی می کنند وحتی تصایر ایجاد شده را دچار اعوجاج می کنند که در واقع حداکثر اندازه کاربردی عدسی را به ویژه در اندازه های کوچکترمحدود می کند.

 

 

 

 

 

 

۷۷۱۲۹۲۴   پیاده سازی : کافه نورون