سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تضاد تصویر
image contrast

در سال 1946 شخصی بنام دافیوکس مفهوم انتقال تضاد برای سیستمهای نوری را گسترش داد. برای اینکه یک جسم رؤیت شود باید دارای تضاد تصویری کافی باشد . اگر تضاد تصویر در زیر حد آستانه نمایانی چشم باشد جزئیات جسم در پرده ای از ابهام خواهند بود . البته تضاد تصویر نه فقط به تضاد ذاتی جسم بلکه به ضریب انتقال تضاد سیستم نوری از جسم به صفحه تصویر نیز بستگی دارد . این ضریب در واقع بیانگر کیفیت سیستم نوری است . توانایی انتقال تضاد کلیدی است در جهت دانستن اینکه مثلاً چرا جزئیات سیاره ای در یک تلسکوپ بوضوح مشخص است در حالیکه در یک تلسکوپ دیگر با همان قطر دهانه ورودی مشخص نیست .

فرض کنیم جسم به صورت مجموعه ای از نوارهای کاملاً تاریک باشد یعنی تفاوت نوارهای تاریک و روشن در آن 100% باشد . تصویر این جسم بعد از عبور از سیستم  تغییراتی خواهد داشت بدین طریق که تفاوت نور بین نوارهای تاریک و روشن آن از 100% به مقدار کمتری کاهش می یابد که مقدار این کاهش به کیفیت سیستم و ابیراهی های آن بستگی دارد . در نتیجه این تغییر٬ از وضوح تصویر کم می شود .

 

 

 

۷۷۱۱۰۵۸   پیاده سازی : کافه نورون