سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

میل گره صعودی
طول گره صعودی Longitude of ascending node, RAAN, Right Ascension of the Ascending Node (RAAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زاویه بین نقطه اعتدال بهاری وگره صعودی مدار ماهواره (یا هر جسمی که حول جسم مرکزی مطابق قوانین نیوتنی وکپلری میچرخد) مقدار آن بین ۰ تا ۳۶۰ درجه متغییر است.دلیل تغییرات هم بیشتر ناشی از اختلالات گرانشی زمین می باشد(کره زمین بصورت کامل گرد نبوده ودر نتیجه نقطه گرانیگاه آن نیز در مرکزش نمی باشد)

 

۷۷۱۱۸۵۵   پیاده سازی : کافه نورون