سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

خورشید فعال
Active sun

 هنگامیکه خورشید دارای فعالیتهای شدید باشد مثلا لکه های خورشیدی و یا زبانه ها  زیاد می شوند. این حالت بیشتر در وضعیت فعالیت بیشینه چرخه خورشیدی مشاهده می شود.

 

 

 

۷۷۱۲۱۹۴   پیاده سازی : کافه نورون