سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صورت فلکی پیاله
باطیه Crt, cup, crater

نام یک صورت فلکی در نیمکره جنوبی آسمان

صورتهای فلکی کوچک غراب و باطیه با خدایان آپولو ( Apollo : از خدایان اسطوره ای یونان قدیم ، رب النوع خورشید ، موسیقی ، طب و شعر) و " دیونیسوس " (  و " دیونیسوس " ( Dionysus :  از خدایان اسطوره ای یونان قدیم ، رب النوع نیرو و باروری طبیعت) ارتباط داده می شوند . صورت فلکی باطیه حتی در هندوستان قدیم نیز به همین نام شناخته می شد .


منبع : کتاب صورتهای فلکی دکتر اوبلاکر ترجمه بهروز بیضایی

 

 

نام فارسی یا عربی

تلفظ

معنی به انگلیسی

نام لاتین

نامگذاری بایر

کاسه –الکاس-نیر الباطیه

al kas-nayyer al batiah

cup

alkes

alpha  crt

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.1     9.6

94"

 

 

GAMMA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

160  روز

9.8     11.2

SRB

11  00

-18  19

R    CRT

155    "

11     12.3

SRB

11  52

-07  35

S    CRT

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

 

 

۷۶۶۲۷۲۸   پیاده سازی : کافه نورون