سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صورت فلکی کلاغ
غراب، ghorab CrV, crow, corvus

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان .

صورت فلکی کوچک غراب و صورت فلکی باطیه با خدایان آپولو ( Apollo : از خدایان اسطوره ای یونان قدیم ، رب النوع خورشید ، موسیقی ، طب و شعر) و " دیونیسوس " (  و " دیونیسوس " ( Dionysus :  از خدایان اسطوره ای یونان قدیم ، رب النوع نیرو و باروری طبیعت) ارتباط داده می شوند . صورت فلکی باطیه حتی در هندوستان قدیم نیز به همین نام شناخته می شد .

این صورت فلکی در اواخر اردیبهشت ماه به بهترین وضعیت رصدی در آسمان می رسد.چهار ستاره اصلی آن به شکل یک ذوزنقه  قابل تشخیص می باشد.این صورت فلکی در زیر صورت فلکی سنبله  ودر کنار پیاله قرار دارد.

  

 

  اطلاعات تکمیلی

1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)

2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/crv/index.html

 

 

۷۶۶۲۷۸۲   پیاده سازی : کافه نورون