سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سیارک آنجلی نا
Angelina

سیارک شماره 64، دومین سیارک بزرگ از رده سیارکهای E بعد از سیارک Nysa. این سیارک در سال 1861 توسط Tempel E.W.  کشف شده است. ضریب بازتاب آن بالا، عضو کمربند اصلی سیارکی ، کشیدگی مداری آن 31/1 درجه دوره چرخش آن به دور خورشید 39/4 سال است . قطر آن بین 85 تا 190 کیلومتر است.

درحالیکه سیارکهای رده طیفی Eبیشتر در منطقه گروه Hungaria از کمربند اصلی سیارکی قرار دارند،  این سیارک یکی از آنهایی است که در فاصله دورتری قرار دارد.

 

 

 

 

۷۷۰۲۹۷۴   پیاده سازی : کافه نورون