سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

گرفتگی حلقوی
Annular Eclipse

زمانی که ماه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و ماه در نقطه اوج مداری (دورترین فاصله با زمین) یادر نزدیکی آن وزمین درکمترین فاصله از خورشید باشد، در صورتی که تمام شرایط گرفتگی مهیا باشد، هنگام گرفتگی، ماه به دلیل کوچک بودن ظاهری نمی تواند کل قرص خورشید رابپوشاند و در این هنگام نوار باریکی از قرص خورشید دور تا دور ماه د یده می‌شود. دراین وضعیت بر خلاف گرفتگی  کلی، تاج خورشید مشاهده نمی‌شود.

 

 

 

۷۷۱۳۱۳۴   پیاده سازی : کافه نورون