سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

عدسی آپوکرومات
Apochromat

هر عدسی یاسیستم نوری که ابیراهی رنگی یا کرومات نداشته باشد ویا در حد بسیار پایینی باشد. برای از بین بردن  ابیراهی‌ها در عدسی‌ها آنها را دو یا سه قسمتی یعنی به صورت ترکیبی از دویا سه عدسی نازکتر با جنس‌های مختلف می سازند. طراحی تلسکوپهای آپوکرومات به گونه ای است که سه طول موج نور(که معمولا"آبی،سبز وفرمز هستند)را در یک صفحه کانونی کنند.

 بهترین عدسیهای آپوکرومات از جنس کریستال فلوریت (ویا از جنس شیشه های ED )می باشند و یکی از دلایل گران بودن تلسکوپ‌های خوب شکستی ویژگی‌های خاص فلوریت است، تلسکوپ‌هایی که در آنها از این گونه عدسیها استفاده می شود با نام تلسکوپ‌ فلوریت هم شناخته می شوند. کیفیت و قیمت عدسیهای آپوکرومات از عدسیهای آکرومات بالاتر است.

 

 

 

۷۷۱۳۱۰۰   پیاده سازی : کافه نورون