سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ابیراهی
کجنمایی، انحراف Aberration (2)

 تغییر شکل در تصویر به دست آمده از هر عدسی یا آیینه. تمام عدسیها، آینه ها، منشورها و به طور کلی تمام دستگاههای که از یک یا چند مورد از آنها استفاده می کنند ایده آل نبوده و دارای خطا یا ابیراهی می باشند.

ابیراهی به دو دسته تقسیم می شود   الف: ابیراهی رنگی   ب: ابیراهی تک رنگی

ابیراهی رنگی ناشی از رفتار متفاوت طول موجهای مختلف نور در سیستمهای نوری و ابیراهی تک رنگی ناشی از شکل فیزیکی عدسیها و آیینه ها و بدون در نظر داشتن طول موج های خاصی است.

ابیراهی شامل پنچ دست عمده می باشد 1- ابیراهی کروی 2- کما 3- آستیگماتیسم 4- انحناء تصویر 5- واپیجش تصویر. این ابیراهی اولین بار توسط Ludwig Von seidel به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفتند و گهگاهی نیز ابیراهی سیدل نامیده می شوند.

تمام تلاش طراحان سیستمهای نوری کاهش یا از بین بردن این ابیراهی ها می باشد و چنین مسئله ای قیمت سیستمهای نوری با ابیراهیهای ناچیز یا در حد قابل قبول را بالا می برد.

 

در آدرس زیر اطلاعاتی درباره ابیراهی به زبان انگلیسی وجود دارد:

http://www.telescope-optics.net/aberration_function.htm

 

 

 

۷۶۶۱۲۰۶   پیاده سازی : کافه نورون