سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آرایه
Array

ترکیبی ار رادیو تلسکوپها یا آنتن‌هایی که با هم کار می کنند. هدف آن دستیابی به قدرت تفکیک بیشتر درمشاهده اجرام با طول موجهای رادیویی است. اشکال خطی، وای شکل و دایروی از ترکیب های رایج قرار دادن رایو تلسکوپها یا آنتن‌ها می باشد. از آرایه‌ها در تلسکوپ‌های تحلیل  دهانه و در تداخل سنجی رادیویی استفاده می شود.

 

 

 

۷۶۶۰۱۸۸   پیاده سازی : کافه نورون