سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کارمه
carme

یازدهمین قمر مشتری که درسال ۱۹۳۸ توسط nicholson کشف شده است.قطر آن ۴۰کیلومتر وقدر آن9/17 است.فاصله متوسط از مرکز مشتری 22350000 کیلومترومدت گردش نجومی آن 692 روز است خروج از مرکز مداری آن ۲۵۳/۰بوده وکشیدگی مدار آن نیز ۱۶۵درجه است.مدار آن با چند قمر دیگر مشتری مشترک است.

 

۷۷۰۷۱۰۰   پیاده سازی : کافه نورون