سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   










 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فرانسیس بیلی
Baily francis

(۱۸۴۴-۱۷۷۴) ستاره شناس آماتور انگلیسی  که به توضیح پدیده ای که اکنون با نام خودش شناخته می شود پرداخت.در این پدیده در هنگام خورشید گرفتگی کلی نقاط نورانی در اطراف قرص خورشید دیده می شود.نام دقیق تر پدیده baily beads  میباشد که به معنی دانه های  تسبیح بیلی می باشد.

 

۷۷۱۱۶۵۶   پیاده سازی : کافه نورون