سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   










 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

عدسی بارلو
Barlow lens

 عدسی ای  مقعر که بزرگنمایی تلسکوپ را 2 یا 3 برابر می کند.این عدسی بین آیینه یا عدسی  اصلی وچشمی تلسکوپ قرار می گیرد.در حقیقت این عدسی(عدسی B ) مطابق شکل روبرو   نقطه کانونی عدسی یا آیینه اصلی تلسکوپ را به نقطه دور تری منتقل می کند ومانند این است که فاصله کانونی عدسی یا آیینه اصلی بلندتر شده است.توجه نمایید از آنجاییکه یک تک عدسی دارای خطاهایی مانند خطای رنگی وکروی می باشد این عدسی از ترکیب چند عدسی درست می شود والبته مدلهای خوب دارای قیمتهایی بیشتر هستند.

 ضریب بزرگنمایی بصورت مضربی از ۲ یا ۳ روی بدنه عدسی نمایش داده می شود.مهندس انگلیسی با نام پیتر بارلو مخترع این عدسی می باشد.

 

 

۷۷۰۸۹۳۸   پیاده سازی : کافه نورون