سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره بلیز
Blaze star

نام عمومی برای ستاره تی تاج شمالی که پرنورترین نواختر تجدید شونده می باشد.این ستاره بطور عادی از قدر 11 می باشد ولی در دو مورد در سالهای 1866و1946 قدر آن به 2و3 رسیده است.ستاره ای از رده طیفی M3  بوده ودارای همدمی  ازنوع کوتوله سفید است که با دوره 227.3 روزه دور آن می چرخد.این همدم از طریق بررسی طیفی کشف شده است.جریانی از گاز از سمت ستاره غول قرمز به سوی همدم جریان دارد وگهگاهی موجب انفجار بر سطح آن می شود.یک تغییرات دوره ای 56.7 روزه نیز وجود دارد که آنرا به همدم دیگر نسبت می دهند.

 

 

 

 

 

۷۷۰۲۸۸۶   پیاده سازی : کافه نورون