سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

چرخه کربن نیتروژن اکسیژن
CARBON NITROGEN OXYGEN CYCLE

چرخه واکنشهای هسته ای که عامل تولید انرژی در ستاره های رشته اصلی و با جرم بیشتر از ۱/۱ جرم خورشید می باشد.این چرخه برای اولین بار بطور مستقل از هم  توسط هانس بت و کارل وون Weizsacker در سال 1938 توصیف شده است.در این چرخه  همجوشی چهار عدد هسته هیدروژن یا پروتون وتولید یک هسته هلیوم وجود دارد که در دمای بیشتر از 4 میلیون درجه رخ می دهد.این چرخه به دما بستگی دارد ودر دمای بیش از 20 میلیون درجه عامل اصلی تولید انرژی می باشد.جرم یک هسته هلیوم (4.0027 واحد جرم ا تمی ) کمتر از وزن چهار هسته هیدروژن (4.0304واحد جرم اتمی ) است واین تفاوت جرم مطابق رابطه معروف انشتین به انرژی بصورت تابش گاما تبدیل می شود و ذرات نوترینو و پوزیترون نیز تولید می شوند.حضور کربن به شکل کاتالیزور برای انجام واکنش لازم است.درابتدای چرخه کربن -12 مصرف می شود ولی بعد از چند واکنش دوباره تولید می شود.ایزوتوپهای کربن, اکسیژن و نیتروژن از موادی هستند که در میانه های چرخه تولیدومصرف  می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر(به زبان انگلیسی) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/CNO_cycle

 

 

۷۶۶۰۱۳۷   پیاده سازی : کافه نورون