سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

لب(lobe) روچه
Roche lobe

فاصله ای که حد نهایی اندازه یک ستاره در یک سیستم ستاره دوتایی باتوجه به جدایی زاویه ای آنها تعیین می کند.اگر دوستاره  کوچکتر از آن حد باشند از هم جدا (DETACHED ) هستند .اگر یکی از ستاره ها لب روچه خود را پر کرده باشد مواد لایه های بیرونی  آن از نقطه لاگرانژی درونی L1  به سمت ستاره همدم جریان می یابد وسیستم یک دستگاه نیمه چسبیده (   SEMIDETACHED )  نامیده می شود.اگر دوستاره لب روچه خود را پر کرده باشند سیستمی بهم چسبیده (CONTACT BINARY) می باشند.در سیستمهای بهم چسبیده مواد می توانند از نقطه لاگرانژی دوم L2  فرار کرده وپوششی مشترک اطراف دو ستاره بوجود بیاورند.

این لب با حد روچه متفاوت است.

 

۷۷۱۳۱۴۱   پیاده سازی : کافه نورون