سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

طیف نگاشت
بیناب نگاشت Spectrogram

عمل ثبت طیف.این کار قبلا" روی صفحات عکاسی انجام می شده است اما با روی کار آمدن ccd ها طیف بطور دیجیتالی ثبت شده وبکمک کامپیوتر می توان آنرا مستقیما" مشاهده کرد. کالیبره وتنظیم کردن براساس شدت نور در طیف نگار هایی که از صفحات عکاسی استفاده می کنند کارآسانی نیست در حالیکه این کار در آنهایی که دیجیتالی هستند به آسانی انجام می شود.

 

۷۷۱۲۱۳۱   پیاده سازی : کافه نورون