سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صفحه کانونی
Optical plane
صفحه ای که از نقطه کانونی عدسی یا آیینه گذشته وبر محور نوری آن عمود است.تصویر اجسام در این صفحه تشکیل می شود.
 

۷۷۱۰۹۶۵   پیاده سازی : کافه نورون