سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فاصله راحتی چشم
Eye relief

فاصله راحتی چشم: هنگامیکه از یک عدسی چشمی در تلسکوپ یا هر وسیله نوری استفاده می شود برای دیدن کل تصویر جسم شخص رصد کننده باید چشم خود را درفاصله معینی از عدسی چشمی قرار بدهد.این فاصله همان فاصله بین مکان قرار گیری تصویر ناشی از عدسی یا آیینه اصلی تلسکوپ(مردمک خروجی) وعدسی چشم درون عدسی چشمی می باشد(عدسی چشم عدسی ای است که به چشم نزدیکتر است).اگر فاصله راحتی چشم کم باشد شخص مجبور است چشم خود را به لبه بدنه عدسی چشمی بچسباند واین برای او ناراحت کننده است.

 

 

۷۷۱۱۷۱۵   پیاده سازی : کافه نورون