سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بارش شهابی شلیاقی
Lyrids

این بارش در اوائل اردیبهشت هرسال به اوج خود می رسد ذرات بارش باقیمانده عبور دنباله دار تاچر(Thatcher) است که در سال ۱۸۶۱ کشف شده است ودوره تناوب آن نیز ۴۱۵ سال می باشد.درحقیقت منشاءبارش وجود ذرات این دنباله دار روی مدار آن است وبسته به اینکه زمین از چه فاصله ای از آنها عبور کند می تواند بارش چشم گیر یا معمولی را به نمایش بگذارد.پارامتر ساعتی بارش(ZHR) بین 20 تا 100 عدد در سالهای متفاوت متغییر است.این عدد در سال ۱۹۸۲ برابربا ۹۰ گزارش شده است.

 

۷۶۶۱۷۶۴   پیاده سازی : کافه نورون