سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تربیع آخر (از اشکال هلال ماه)
Last quarter

-                                حدود روز   ۲۱ یا22 ام در چرخش ماه بدور زمین(از ماه قمری)، وضعیت ماه طوری است که  50 درصد سطح ماه روشن است و مجدداً ماه بصورت نیمه دیده می شود. از این پس، هرشب روشنایی سطح ماه کمتر می شود. در این وضعیت تحدب ماه به سمت شرق می باشد.

گفتنی است در تربیع اول یا آخر نیمه دیگر ماه روشن وقابل مشاهده است.

 


با همکاری سید قاسم رستمی از سایت:      http://geoinfo.blogsky.com/

عکس از :www.pa.msu.edu

 

۷۷۱۳۱۱۲   پیاده سازی : کافه نورون