سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سیارکهای آتن
Aten asteroid

نام گروهی از سیارکها که از نزدیک زمین عبور می کنند .اولین عضو این گروه با نام سیارک آتن در سال 1976 کشف شد.نیم قطر بزرگ آنها از یک واحد نجومی کمتر و اوج مداری آنها نیز از یک واحد نجومی بیشتر است.آنهایی که اوج مداریشان بطور کامل درون مدار زمین قرار دارد سیارکهای آپوهله نامیده می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Aten_asteroid

 

۷۷۱۱۷۴۶   پیاده سازی : کافه نورون