صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Ascending Node
شناسه خبر : 53341396/02/18 -

گره صعودی

/ / / Ascending Node / /

نقطه‌ای که در آن مدار یک جسم٬ یک صفحه مرجع مانند استوای سماوی و یا دایرﺓ البروج رااز سمت جنوب به شمال (پایین به بالا) قطع می‌کند. نقطه مقابل آن Descending node یا گره نزولی است.در گره نزولی جسم سماوی از بالای صفحه مرجع به پایین آن حرکت می کند.

برای اقمار سیارات معمولاً استوای همان سیاره به عنوان صفحه مرجع انتخاب می شود. مکان این نقطه یکی از پارامترهای مهم مداری اجرام سماوی می باشد.نقطه گرهی بانام عقده (ogh de)هم شناخته می شوند که معادل عربی گره می باشد بنابراین دو نقطه گره با نام عقدتین شناخته می شوند.