صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
local group
شناسه خبر : 57701396/02/18 -

خوشه محلی کهکشانی

/ / / local group / /

کهکشان راه شیری بهمراه کهکشان آندرومدا و کهکشان مثلثی در صورت فلکی مثلث تشکیل دهنده یک گروه کوچک کهکشانی هستند .این گروه محلی در حدود ۲۶ کهکشان دیگر را نیز شامل می شود که البته از آنها بیشتربه عنوان اقمار کهکشان راه شیری و کهکشان آندرومدا یاد می شود.ابعاد این خوشه در حدود ۳ میلیون سال نوری است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://seds.lpl.arizona.edu/messier/more/local.html