صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Alpha Particle
شناسه خبر : 58281396/02/18 -

ذره آلفا

/ / / Alpha Particle / /

هسته اتم هلیوم که از دو پروتون و دو نوترون تشکیل شده است. از آنجائیکه هلیوم دومین اتم فراوان طبیعت است این ذرات در بیشتر نواحی پلاسمایی مانند گازهای پخشی اطراف ستارگان داغ و پرتوهای کیهانی مشاهده می شوند. این ذرات در واپاشی رادیواکتیویته بعضی عناصر هم تولیدمی شوند. درفرآیند سه تایی آلفا که منبع انرژی در ستاره‌های غول سرخ است، سه ذره آلفا در حالت همجوشی یک هسته کربن را به وجود آورده و انرژی تولید می کنند.