کد خبر: 5214
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Apollo Asteroid / /

گروهی از سیارکها که مدارشان، مدار چرخش زمین به دور خورشید راقطع می‌کند ودر نتیجه دارای احتمال برخورد با زمین هستند، فاصله حضیض آنها کمتر از 0167/1 واحد نجومی و اوج مداری آنها بیشتر از 9833/0 واحد نجومی و دوره چرخش مداری آنها به دور خورشید نیز  برخلاف سیارکهای آتن بیشتر از یک سال است. تقریباً 5/48 درصد از سیارکهایی که از نزدیک زمین می گذرند متعلق به این گروه هستند. ستاره شناس آلمانی K.Reinmuth اولین سیارک این گروه با نام سیارک آپولو با شماره 1862 رادر سال 1932 کشف کرد. مشاهدات نشان می دهند که سیاره مشتری می تواند مدار سیارک های کمربند اصلی سیارکها را از منطقه خلاء کیرک وود تغییر داده و آنها را به رده آپولو تغییر گروه بدهد. این سیارک ها عامل شهاب سنگ های کندریتی بوده و شانس برخورد باکره زمین هم دارند. عمر این سیارکها در حد چندده میلیون سال می باشد. در حال حاضر حدود 1700 سیارک آپولو شناخته شده است. بزرگترین سیارک این گروه Sisyphus 1866 نام دارد که حدود 10 کیلومتر قطر دارد.درسالهای اخیر پروژه Linear چندین سیارک ازاین گروه کشف کرده است. تاکنون در حدود 13 سیارک آپولو با قطر بیش از 5 کیلومتر شناخته شده اند.یکی از این سیارکها دارای نشانه هایی مانند دنباله دارها می باشد ونام آن سیارک 4015 ویلسون- هارینگتون  در سال 1979 کشف گردیده است.

خود سیارک آپولو با قطر 7/1 کیلومتر زمانی که فاصله آن با زمین فقط 5/1 میلیون کیلومتر بود کشف شد. دوره چرخش این سیارک بدور خورشید 622 روز است. این سیارک دارای یک قمر 80 متری است که در فاصله 3 کیلومتری از سطحش به دور آن می چرخد. این قمر در سال 2005 در رصدخانه آرسیبو کشف شد.

 

برای دیدن فهرستی ازسیارکهای آپولو به سایت زیر مراجعه نمائید.

 http://epmac.lpl.arizona.edu/list.php?sub=ap_nea

 منبع عکس: http://physics.uoregon.edu/