کد خبر: 5234
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / G stars / /

ستارگان رده G  مانند خورشید سردتر از 6000 درجه بوده ومهمترین خطوط طیفی آنها، مربوط به آهن  ،خطوط (H  و K )یک باریونیده کلسیم ،سدیم ،منیزیوم وتیتانیوم به صورت یونیده وخنثی است.بدلیل وجود خورشید در این رده ،شناخته شده ترین گروه ستارگان به حساب می آیند.دمای آنها بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ درجه ورنگ آنها زرد است.

از ستارگان رده F  سرد تر واز ستارگان رده M  گرمتر می باشند.

ستاره آلفای قنطورسی هم در این دسته جای میگیرد.

واژه مرتبط: رده بندی طیفی