کد خبر: 5268
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Beta Taurids / /

نام یک بارش شهابی که طی ساعات روز به حداکثر فعالیت می رسد واوج آن بین تاریخهای 5 ژوئن تا 18 ژولای می باشد.این بارش ناشی از دنباله دار تناوبی انکه می باشد واین دنباله دار دوباره در تاریخهای اکتبرو نوامبر طی شب بارش شهابی ثوری را بوجود می آورد.گفته شده که حادثه تونگاسکا در شوروی سابق که در سال 1908 رخ داده ناشی از یکی از تکه های بزرگ بارش بوده است.

 پارامتر ساعتی (zhr) آن تنها 5 است با این وجود شهابهای آن بسیار پرنور هستند.در ایام رخ دادن این بارش

بعضی مواقع شاهد برخورد شهاب با سطح ماه نیز هستیم.