کد خبر: 5396
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / RV Tauri variable stars / /

ستاره هایی متغییر تپشی از نوع ابرغول با رنگ های زرد تا قرمز، از رده های طیفی F  تا K   وگاهی M با طول دوره 30 تا 150 روزه. دامنه تغییرات قدر تا 4 قدر.دارای دو زیر گروه RVA  (ستارگانی با قدر متوسطی که دربیشتر دوره ها معمولا"ثابت است مانند ستاره AC  جاثی) وزیر گروه RVB  (ستارگانی با قدر متوسط متغییر ودوره بین 30 تا 10 روزه )می باشد.این ستاره ها با نماد RV  شناخته می شوند.

ستاره نمونه این گروه ستاره RV در صورت فلکی ثور است.