کد خبر: 5673
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Oxygen / /

با نشانه O  فراوانترین عنصر طبیعت بعد از هیدروژن وهلیم می باشد.عدد اتمی آن 8 جرم اتمی آن15.9994 واحد جرم اتمی نقطه ذوب 54.8 درجه کلوین نقطه جوش 90.2 درجه کلوین .در سال 1774 توسط شیمیدان انگلیسی جوزف پریستلی(1804-1733) کشف شد.دارای 8 ایزوتوپ می باشد که بصورت اکسیژن- 13 تا اکسیژن -20 می باشد.سه تای آنها پایدار واکسیژن واقع درطبیعت را تشکیل می دهند.اکسیژن-16 به مقدار 99.8 درصد اکسیژن-18 0.2 درصد واکسیژن -17 کمتر از 0.1 درصد.

21 درصد از حجم هوای خشک زمین از اکسیژن تشکیل شده است.در شرایط طبیعی به شکل گازی بی بو بی رنگ است.وجود اکسیژن زمانی که با هیدروژن مخلوط شود به شکل آب وزمانی که با هیدروژن و کربن مخلوط شود به شکل کربوهیدراتها  برای حیات بسیار ضروری است.اکسیژن به شکل آب دو سوم وزن بدن را تشکیل می دهد.ترکیبی از اکسیژن به شکل  ازون به مقدار بسیار کم در لایه های بالایی جو زمین وجود داشته و پرتوهای ماوراءبنفش با طول موج کمتر از 320 نانومتر خورشید که برای سلامتی موجودات زنده بسیار خطرناک است را جذب می کند در حال حاضر این لایه بویژه در مناطق بالای قطبها نازک شده است.

اکسیژن تمایل زیادی برای ترکیب شدن داردوبه اشکال اکسید های سیلیکون ٬کلسیم٬ آهن٬ آلومینیم وبقیه فلزات در زمین به فراوانی یافت می شود.اکسیژن 49 درصد جرم پوسته زمین را تشکیل می دهد.از اکسیژن به شکل مایع در موشکهای با سوخت مایع به مقدار زیاد استقاده می شود.

 اکسیژن نقش مهمی در چرخه کربن – نیتروژن- اکسیژن که عامل تولید هلیم بهمراه انرژی در ستاره های سنگین تر از خورشید است دارد. دردرون ستاره های سنگین وزن در دمای بیش از 2 میلیارد درجه در جهت تولید سیلیکونها نقش مهمی دارد.

 

            خبری درباره کشف اکسیژن در فضا  مهر ماه سال ۱۳۹۰

اگرچه اتم های انفرادی اکسیژن در فضا وجود دارند به ویژه در اطراف ستاره های بزرگ اما اکسیژن به صورت مولکولی که حدود 20 درصد جو زمین را تشکیل می دهد، تاکنون یافت نشده بود.
'پل گلداسمیت' دانشمند پروژه هرشل در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا گفت: گاز اکسیژن در دهه 1770 کشف شد اما بیش از 230 سال طول کشید تا بتوانیم با قاطعیت بگوییم این مولکول بسیار ساده در فضا نیز وجود دارد. فرضیه پژوهشگران این است که اکسیژن کشف شده در مجموعه ستاره ساز 'جبار'، در آب یخ زده ای که پوشش های دانه های ریز گرد و غبار است، قرار گرفته و فقط پس از آن که نور ستاره، دانه های یخی را گرم کند، آزاد می شود .این امر توضیح می دهد که ممکن است برخی از این اکسیژن ها در کجا پنهان شده باشند.
اما دانشمندان میزان زیادی از این اکسیژن را یافت نکرده اند و هنوز نفهمیده اند که چه چیزی در مورد این نقاطی که مولکول اکسیژن در آنجا کشف شده، خاص است.
محققان می گویند قصد دارند اکسیژن بیشتری را در دیگر مناطق ستاره ساز کشف کنند. 'بیل دانچی' دانشمند پروژه هرشل در مقر ناسا در این مورد گفت : اکسیژن سومین عنصر رایج در جهان است و شکل مولکولی آن باید در فضا به مقدار زیاد یافت شود و هرشل ابزار قدرتمندی برای کشف این راز حل نشده است.