کد خبر: 5734
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره بتا دجاجه / ستاره منقار دجاجه / / Albireo / /

ستاره بتا دجاجه، به دلیل تفاوت رنگی بین دو ستاره تشکیل دهنده آن شاید بهترین ستاره دوتایی آسمان باشد. در مورد اسم این ستاره دو مطلب وجود دارد:

 الف: اسم اصلی آن ستاره  al- Minhal al- Dajjajh یا منقار الدجاجه بوده که بعد از تبدیل به زبان لاتین به اشتباه به این شکل درآمده است.

ب: این نام ریشه عربی ندارد. احتمالاً تغییر یافته اسم abireo می‌باشد که اسم صورت  فلکی دجاجه در کتاب المجسط بطلیموس می باشد.

ستاره پرنورتر زرد رنگ از قدر 4/3 ،رده طیفی k3II ، قدر مطلق 34/2- ، دمای 4500 درجه کلوین قطر 60 برابر  و درخشندگی آن 130برابر خورشید است.

ستاره دوم(ستاره همدم)داغ تر  و دارای رنگ آبی سبز بوده، قدر آن 17/5 رده طیفی B8-9V از ستارگان رشته اصلی قدر مطلق 22/0-، قطر 6/3 برابر خورشید، دمای 11000 درجه ودرخشندگی آن 74 برابر خورشید است. این ستاره توسط گازهایی که از خود بیرون می‌دهد احاطه شده است، مقداری تغییرات نوری دارد با دوره تناوب 7300 ساله به دور ستاره پرنورتر می چرخد.

ستاره بتا دجاجه در فاصله 385 سال نوری از زمین و مقدار جدایی زاویه‌ای آنها 6/34 ثانیه قوسی است. ستاره پرنور سیستم دارای یک همدم بسیار نزدیک از قدر 5/5 می‌باشد که در فاصله 39/0 ثانیه قوسی معادل با 46 واحد نجومی حول آن می‌چرخد این ستاره دوتایی با یک تلسکوپ کوچک و حتی دوربین دو چشمی هم قابل مشاهده است.

 عکسی جالب از ستاره در سایت زیر آمده است

 

 http://apod.nasa.gov/apod/ap050830.html

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Albireo