کد خبر: 5937
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Faculae

مشعل

/ / / Faculae / /

لکه هایی سفید و روشن در رخشان کره خورشید که در لبه قرص خورشید که بدلیل پدیده  تیرگی لبه(limb darkening)  تضاد تصویر بیشتر است بهتر دیده می شوند.این لکه های سفید معمولا"با لکه های خورشیدی که تیره هستند همراه بوده  ودر حدود 300 درجه کلوین از مناطق مجاور گرمتر هستند.این مناطق معمولا" به همراه شبکه های فام سپهری وپلاژهای روشن در فام سپهر مشاهده می شوند.در بسیاری موارد با ناپدید شدن لکه های خورشیدی بعد از چند ساعت تاچند روز مشعل ها  جای آن لکه ها را می گیرند ومی توانند حتی تاروزها در آن مکان باقی بمانند.تعداد وگستردگی این مناطق طبق چرخه 11 ساله فعالیت های خورشیدی کم وزیاد می شوند وزمانی که لکه ها خورشیدی زیاد می شوند تعداد آنها نیز بیشتر می شود.درخشندگی خورشید ودر نتیجه مقدار ثابت خورشیدی بدلیل زیادی مشعل ها بیشتر می شود در حالیکه زیاد شدن لکه های خورشیدی اثر کمتری در کم شدن درخشندگی خورشید دارد.مشعلهای قطبی در عرضهای بالاتر از مناطق شکل گیری لکه ها شکل می گیرند وتعداد آنها در اوایل شروع یک چرخه جدید بیشتر است.