کد خبر: 5990
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Terrestrial time(TT)

زمان زمینی

/ / / Terrestrial time(TT) / /

مقیاس زمانی مورد استفاده در محاسبه دقیق مکان زمین مرکزی(Geocentric) اجرام در منظومه شمسی.این مقیاس زمانی در حقیقت شکل تصحیح شده زمان زیجی است.این زمان تا سال 1991 زمان دینامیکی زمینی نامیده می شد که در این سال کلمه دینامیکی حذف شد.واحد اساسی این زمان، طول روزی است که از 86400 ثانیه استاندارد(SI)تشکیل شده است.طبق تعریف سال 1977 میلادی ،0003725/1 زمان زمینی در ژانویه سال 1977 با 0/1 زمان بین المللی اتمی در همین تاریخ مطابقت دارد.از این زمان در تقویمهای ستاره شناسی(Almanac)برای هر ناظری که در سطح متوسط زمین (یعنی در ارتفاع دریا)قرار گرفته باشداستفاده می شود.

حالت دیگر زمان دینامیکی ،زمان دینامیکی گرانیگاهی است واین زمان با زمان دینامیکی زمینی دارای تفاوتهای دوره ای کوچکی در حد هزارم ثانیه می باشد.

 

واژه های مرتبط:

زمان بین المللی