سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زمان زیجی
Ephemeris time(ET)

مقیاس زمانی که در محاسبه مدار اجرام در منظومه شمسی بین سالهای 1960 تا 1984 میلادی استفاده می شده است.اساس این مقیاس، ثانیه زیجی بود که در آن طول یک سال اعتدالی(tropical year) در دوره (epoch)سال 1900 میلادی دقیقا" برابر بود با 9747/31556925 ثانیه زیجی.این زمان در بسیاری از موارد ناقص بود تا اینکه در سال 1984 توسط زمان دینامیکی زمینی (که از سال 1991میلادی زمان زمینی نامیده می شود)که در آن از واحد ثانیه استاندارد(SI)استفاده می شود جایگزین گردید.

 

واژه های مرتبط:

زمان اتمی ، زمان چهارچوبی ، زمان دینامیکی گرانیگاهی ، زمان بین المللی

 

 

۷۷۰۷۰۳۶   پیاده سازی : کافه نورون