کد خبر: 6022
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Plossl eyepiece

چشمی پلوسل

/ / / Plossl eyepiece / /

این نوع عدسی چشمی توسط Georg Simon Plossl  در سال 1860  ابداع شده است.در این نوع عدسی ها حداقل از 4 عدسی استفاده شده که به صورت جفتی وشامل یک عدسی کاو ویک کوژ بهم متصل شده اند.میدان دید آن زیاد است وبطور گسترده ای توسط منجمان استفاده می شود.فاصله راحتی چشم آن بین 70 تا 80درصد فاصله کانونی آن است بنابراین در فواصل کانونی کم نامناسب بودن آن اندکی خودنمایی می کند.