کد خبر: 6143
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Nadir / /

نقطه ای روی کره سماوی که دقیقا" در زیر پای رصد کننده قراردارد یعنی ارتفاع آن ۹۰ـدرجه است.

نقطه مقابل آن سرسو نام دارد.