سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سرسو(سمت الراس)
Zenith

نقطه ای روی کره سماوی که دقیقا" در بالای سر رصد کننده قراردارد یعنی ارتفاع آن 90 درجه است.

نقطه مقابل آن پاسو نام دارد.

 

۷۵۳۲۲۲۱   پیاده سازی : کافه نورون