کد خبر: 6309
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / GCVS / /

فهرستی از هزاران ستاره متغییر با نوع آنها که برای اولین بار درسال 1948توسط آکادمی علوم در مسکو منتشرشده است.ویرایش چهارم این فهرست دارای مشخصات 28435 ستاره متغییر درسال 7-1985 میلادی منتشر گردید.در سال 1982 فهرستی شامل 14810 ستاره که احتمالا" ستاره هایی متغییر باشند با نام فهرست جدید ستاره های متغییر ممکنه (NSV) منتشر گردیده است.تعداد ستاره های متغییرشناسایی شده اکنون بیشتر از31000 ستاره میباشد.

رده بندی ستاره های متغییر ابتدا بر اساس نمودار نور ،دامنه تغییرات نوری  ودوره ای بودن (یا نبودن) تغییرات انجام میشده است.با مرور زمان ،ساختمان فیزیکی ستاره ها(وستاره های دوتایی) برای تعریف نمودن شش گروه ستاره با ویژگیهای خاص مورد نظر قرار گرفته اند.گروه ها هرکدام به زیر گروههایی که معمولا" دارای نام ستاره ای هستند(با حروف بزرگ لاتین) تقسیم می شوند.

این امکان وجود دارد که یک ستاره متغییر در دو یا چند گروه از گروههای شش گانه متغییرها قرار بگیرد. مثلا" یک ستاره  هم متغییر تپشی باشد وهم نور آن توسط ستاره ای که دور آن می چرخد پوشانده شود ودر گروه ستاره های گرفتی قرار بگیرد.

سایت اصلی این فهرست:http://www.sai.msu.su/groups/cluster/gcvs/gcvs/

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس زیر نیز مراجعه نمایید:

http://heasarc.gsfc.nasa.gov/W3Browse/all/gcvs.html