سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فاصله کانونی
Focul point

پرتوهای موازی نور بعد از عبور از عدسی یا بعد از بازتاب ازسطح یک آیینه کروی به نقطه ای واقع در امتداد محور نوری به هم می رسند.فاصله این نقطه با سطح آیینه یا عدسی فاصله کانونی نام دارد.

هر عدسی چشمی نیز دارای یک فاصله کانونی یگانه می باشد.فاصله کانونی چشمی های استاندارد در حد 6 میلیمتر تا 40 میلیمتر می باشد.از فاصله کانونی عدسی چشمی در محاسبه قدرت بزرگنمایی تلسکوپ ها استفاده می شود.بطوریکه قدرت بزرگنمایی از تقسیم نمودن فاصله کانونی عدسی یا آیینه اصلی تلسکوپ بر فاصله کانونی عدسی چشمی محاسبه می شود.آشکار است که هرچه فاصله کانونی عدسی چشمی کمتر باشد قدرت بزرگنمایی بیشتر خواهد بود.

 

 

 

۷۶۶۱۱۶۶   پیاده سازی : کافه نورون